Uge 5 – Improvisationsskuespil

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 5 - Billede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsskema.

Aktivitet Improvisationsskuespil.
Emne Personkarakterstik indre/ydre, analyse af tekst.
Handling Eleverne fik til opgave at vælge et gennemarbejdet eventyr, de ville lave et improvisationsskuespil ud fra. De måtte ikke tale, det er kropssproget der tydelig skal vise følelser, handling mm. Roller og karakteristika skal godkendes af læreren, inden eleverne får lov at øve improvisationsskuespillet igennem.Eleverne skal ca. bruge en halv time til at skrive de vigtige roller og karakteristika ned, samt øve improvisationsskuespillet igennem en gang. Herefter læses eventyret højt af den pågældende lærer, og improvisationsskuespillet blev udført. Eleverne ser hinandens skuespil, og får bag efter en snak om hvorvidt de opstillede krav blev opfyldt.
Materiale Historie improvisationsskuespillet skal laves ud fra. Papir, blyant og udklædningstøj.
Antal Grupper af 4.
Formål Indre/ydre karakterstik, forståelse af de vigtigste elementer i en handling.
Udvikling

Uge 4 – Stjerne opgaver

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

[slideshow_deploy id=’351′]

Aktivitet Stjerne opgaver
Emne Egen historie.
Handling Der placeres 6 kegler i en “stjerne” med tallene 1-6 på og 1 kegle midt i “stjernen”.
Under keglerne ligge sedler med ord og billeder. Ved keglen i midten skal der være 3-4 terninger.
På skift kastes med terningerne, slår man 1 løber man til kegle nr. 1 og henter ord/billedlotteribrikker. Retur til keglen på midten og slå igen. Slår man det samme tal 2 gange – løbes der til den samme kegle flere gange. Spillet fortsætter indtil man har samlet tilstrækkeligt med ord og billedlotteribrikker.
Herefter arbejdes, der med at lave sætninger eller evt. en hel historie, hvor flere elever går sammen med alle deres ord og billeder. Lav en fælles gennemgang og respons på gruppernes historie/sætninger afslutningsvis.Det er en god ide at lave to stjerner hvor aktiviteten kan foregå. Det bliver her muligt at dele klassen i to, og derved har de nemmere ved at komme til.
Materiale Talkegler, terninger og små sedler med ord, husk alle ordklasser. Evt. et billedlotteri/billeder af ting.
Antal Hele klassen.
Varighed Ca. 45 min.
Formål Øve sig i at udtrykke sig i tekst og billede, prøve at opbygge sprog af ord og sætninger, øve sig i at fremlægge.
Udvikling Alle former for opgaver kan sættes ind i aktiviteten, samt alle fag.

 

Uge 3 – Stjerneløb

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

[slideshow_deploy id=’252′]

Aktivitetsskema.

Aktivitet ”Stjerneløb”
Emne Zentangle
Handling Der sættes poster op rundt på skolen både inde og ude (omkring 7), hvor eleverne kan løbe ud og få inspiration til deres zentangle – tegning. Hver post skal indeholde et mønster (eller flere), som giver eleverne ideer til deres tegning. Eleverne starter med at lave et mønster med blyant – et mønster med masser af små lukkede rum, som eleverne herefter skal udfylde med det mønster de henter ude ved posterne, samt deres egne ideer til et mønster (se billederne ovenfor). Hver gang eleverne trænger til ny inspiration, må de løbe ud til en post for at få den. Du kan finde inspiration på www.kreateten.dk
Materiale Hvidt papir, blyant, viskelæder, sort tusch og vandfarver (til skygger på elevernes tegning).
Antal Hele klassen.
Varighed 60. min til løbet – til tegningerne skal du bruge to timer (mindst).
Formål Udvikling af fantasien, elevernes ideer, kreativ tankegang, en helt ny måde at tegne på.
Udvikling Kan bruges i dansk som et understøttende billede til eventyr og fantasy.

 

Uge 2 – Grammatik/ordklassejagt

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet Grammatik /ordklasse-jagt
Handling Aktiviteten kan udføres på flere måder:

  1. Eleverne får i grupper, tildelt et lokale (toilet, bibliotek, kontor, klasseværelse, gang, skolegård mv.), hvor de skal gå hen og finde et navneord, et udsagnsord samt et tillægsord – som de kan finde i det lokale, de har fået tildelt. Tillægsordet skal lægge sig op ad navneordet, og udsagnsordet skal være noget, de kan udføre i rummet. (Ex. Toilettet: En vandhane, jeg tørrer, hvid). Derefter mødes alle i klassen, og eleverne skal i de samme grupper, lave en sætning ud af de ord, de har fundet (jeg tørrer en hvid vandhane). Når alle grupper har lavet deres sætning, skal de på skift mime dem for hinanden, og det er op til de andre i klassen, at gætte sætningen.
  2. Eleverne bliver inddelt i 3 grupper – en gruppe er navneord, en gruppe er udsagnsord og en gruppe er tillægsord. Hver elev finder et ord, som er deres indenfor den tildelte kategori. Derefter vælges 2 fangere, og så er der fangeleg. Fangerne skal hver fange en person fra hver ordklasse, og når dette er gjort, skal de fire (n.o., u.o, t.o. og fangeren) finde på en sætning, hvor alle ordene er repræsenteret (man må gerne putte fyldeord ind). Derefter vælger gruppen en ny fanger.
Materiale
  1. Papir og blyant.
  2. Tydelig markering af hvilken ordklasse man tilhører – ex overtrækstrøjer.
Antal
  1. Grupper på 3 – 4 stk.
  2. Hele klassen.
Varighed Ca. 45 minutter
Formål At øve ordklasser samt sammensætningen af disse igennem aktivitet. At forhandle og nå til enighed. Kreativitet og fantasi.
Udvikling Kan både gøres sværere og lettere. Man kan vælge andre ordklasser, flere / færre ordklasser. Kan bruges fra 0. til 10. klasse.