Uge 9 – Ordklassekrig

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 9 - Billede

Aktivitetsskema.

Aktivitet ”Ordklassekrig”.
Emne Grammatik – ordklasser.
Handling Eleverne inddeles i grupper af fem. Hver gruppe skal, som i legen “krig”, have tegnet en stor firkant inddelt i fire lige store felter. De fire felter (lande) er ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne. En elev står i hver firkant, den femte elev står i midten med en bold.Eleven slår bolden i jorden og siger f.eks.: “Jeg siger…..køkkenrulle”. Nu skal eleven, der står på den ordklasse som “køkkenrulle” tilhører, hurtigst muligt få fat i bolden og råbe “stop”. Imens løber alle andre væk og stopper på “stop”. Med tre skridt og en spytklat skal eleven, der greb bolden prøve at kaste bolden gennem en anden elevs fremstrakte “basketkurv” (arme, der danner en ring).Hvis der rammes, skal eleven ind i midten, og hvis der rammes forbi, er det eleven, der formede “basketkurven”, der skal ind i midten. Alle roterer en omgang, og den elev, der stod i midten, går hen på den ledige plads.Man kan sætte en streg på den ordklasse, der blev råbt op. Dermed kan eleverne blive opmærksomme på, hvilke ordklasser, der oftest anvendes. Hvis der råbes et ord, som ikke tilhører en af ordklasserne, må alle løbe ind og tage bolden
Materiale Kridt og bolde.
Antal Hele klassen i grupper.
Varighed Ca. 20 min.
Formål At give eleverne viden om grammatikkens store ordklasser som navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne.
Udvikling Man kan have en fast ordklasse og erobre “land” ligesom i “Jeg melder krig”. Her er der kun fire elever i hver gruppe. Andre muligheder er, at ordet, der råbes, kan bøjes (hvilket dog ikke gælder for egenavne). Kan bruges i alle sprogfag.

 

Uge 8 – Faglig cirkel- / stationstræning

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 8 - billede

Aktivitetsskema.

Aktivitet Faglig cirkel- / stationstræning.
Handling Du skal lave 8 – 12 poster alt efter hvor lang tid du og klassen har – og alt efter hvor lang tid, du vurderer, at eleverne skal have på hver post. Fordel posterne rundt i en cirkel – eksempelvis i gymnastiksalen, på en boldbane, i klassen eller lignende. Eleverne deles ind i hold af eksempelvis 4 personer, som i fællesskab skal løse opgaverne med hinandens hjælp. Opgaverne omhandler det fag / emne, I har lige nu.For eksempel dansk:

  1. Der ligger 5 ord (klippet ud i stavelser; SNE-BOLD-KAMP osv.) blandet rundt mellem hinanden. Saml stavelserne, så de danner 5 korrekte ord – hop derefter stavelserne i hvert enkelt ord (lav sprællemænd, maverulninger e.l.)
  2. Der ligger et ark med 5 sætninger på. Find udsagnsord, navneord og tillægsord i sætningerne.
  3. Der ligger en kort tekst med tre skrevne spørgsmål under. Læs teksten og svar på spørgsmålene (dette kan være svar, hvor svaret skal udføres i praksis – fx Hvor mange koldbøtter slog han? Eleverne skal så udføre svarene frem for at skrive dem ned).
  4. Alfabetet ligger spredt mellem hinanden (på tæppefliser, laminerede ark mv.). Læg det i rigtig rækkefølge.
  5. Løs en rebus.
  6. Der ligger 5 spørgsmål på jorden – og der hænger 5 svar øverst i ribben. Læs spørgsmål nr. 1 og kravl op efter det rigtige svar.
  7. Mim en sætning / situation.
  8. Dan så mange sammensatte ord som muligt ud fra ordet sne-, is-, jule-, bord- osv.
  9. Find på navne ud fra alfabetet – Anna, Berit, Carina, Ditte osv.
  10. Sæt tekst og billede sammen, så de giver mening. Der ligger 5 billeder og 5 tekster.

Man skifter post, når der fløjtes, klappes e.l. Hvis der er poster, der skal rodes til igen, hænges op igen e.l., inden næste hold kommer, kan man sætte 1 min. varieret løb ind i mellem posterne, så der er tid til dette.

Materiale 10 – 12 ting der markerer posterne. Materiale til hver enkelt post. Musik. Fløjte.
Antal Hele klassen i hold.
Varighed 45 minutter.
Formål Samarbejde, kommunikation, motion og bevægelse. Repetition.
Udvikling Kan gøres sværere eller lettere alt efter hvilket klassetrin , man arbejder med. Man kan tilpasse posterne til hvert enkelt fag. Man kan øge / reducere tiden ved hver post.

Uge 7 – Forholdsord i bevægelse

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet ”Forholdsord i bevægelse”.
Emne Forholdsord i sprogfagene.
Handling Eleverne deles i grupper to og to. Grupperne går ud og finder en genstand/ting, filmer hinanden i forhold til genstanden/tingen.

Forholdsordstræning fx i tyske præpositioner. Lydspor skal være en del af filmen. Eleverne skal altså på filmen sige forholdsordene mens de gøres på filmen.

Filmene kan evt. ses på klassen bagefter – efterfulgt af en snak om emnet.

Materiale Smartphone, genstand/ting.
Antal Hele klassen inddelt i grupper.
Varighed Ca. 15-20 minutter.
Formål Træning af forholdsord.
Udvikling Kan laves med andre ordklasser. Kan laves af to omgange: dvs. først med ordet, dernæst med hele sætninger.

 

Uge 6 – Postkassen

Aktivitetsskema.

Aktivitet Postkassen.
Emne Regnearter/genrekendskab/udvalgte emner i fagene. (Kan bruges i alle fag, på alle årgange).
Handling Der hænges ”postkasser” op i lokalet/uderummet. Eleverne skal ud med posten i form af kuverter. Kuverterne skal bringes ud til den rigtige adresse/postkasse. På kuverten er f.eks. påklistret et regnestykke. Facit regnes ud, og eleven/eleverne skal finde den rigtige postkasse, hvor netop det facit står på ”postkassen”.Når kuverten er afleveret i ”postkassen”, får man en ny kuvert.

 

Denne aktivitet kan bruges i alle fag se eksempler:

Sprogfagene – ord/ordklasser, uddrag fra eventyr osv.

Kristendom: Information om filosof-religion/skal i de rigtige postkasser.

Historie/samfundsfag: Politikker/tilhører hvad – i den rigtige postkasse, historiske perioder-info/hvilken postkasse skal informationerne i.

Hjemkundskab/sundhed: frugt/grøntsager/hvilke vitaminer indeholder de.

Fysik/kemi: Atomer og deres placering/sammensætning.

NT: Dyr/dyrearter.

Materiale Kuverter som ”postkasser, kuverter med opgaver.
Antal Hele klassen individuelt eller i mindre grupper.
Varighed Ca. 20-30 min – afhængigt af opgavens indhold og mængde.
Formål At arbejde med faglig forståelse i udvalgt emne og fag gennem kommunikation, koncentration og aktivitet. Kan også bruges som evaluering af et emne.
Udvikling Kan bruges i alle fag. Aktiviteten skal bare tilpasses fag, emne og niveau.