Uge 14 – Interview en kendt

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet Interview en kendt
Emne Kendte Filosoffer/historikere/politikere/forfattere.
Handling Eleverne har efter gennemgang af udvalgte kendte filosoffer/historiker/politikker/forfatter fået til opgave at vælge en filosof/historiker/politikker/forfatter ud, som de skal fremvise for resten af klassen. Fremlæggelsen består af et dias hvor eleverne skal ind og opfylde de opstillede arbejdsspørgsmål fra læreren.I forlængelse af deres fremlæggelse skal de have en kort film med interview af deres valgte filosof/historiker/politikker/forfatter. Eleverne skal selv spille rollerne som journalist og filosof/historiker/politikker/forfatter. Eleverne laver selv spørgsmålene og besvarelserne af dem, så de passer på deres filosofs/historikers/politikkeres/forfatters karakter/holdninger/livssyn m.m.

 

Eleverne er sammen to og to om denne opgave. Det betyder også, at eleverne skal gå to grupper sammen når interviewet skal filmes.

Materiale Papir, blyant, smartphone og evt. udklædningstøj.
Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed 30. min.
Formål Kendskab til og forståelse af kendte filosoffer/historikere/politikere/forfattere.
Udvikling Kan bruges i dansk, kristendom, samfundsfag og historie.

 

Uge 13 – Musikvideo

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet Musikvideo.
Emne Analyse, sprog og trivsel.
Handling Vælg (eller lad eleverne vælge en sang) i et sprogfag eller i musik, som de skal fremlægge for klassen i form af referat og budskab fra den valgte sang. Efterfulgt af en musikvideo som er lavet ud fra den valgte sang. 

Eleverne vælger selv om filmen skal laves ud fra billeder der sættes sammen til en video, eller videoklip der sættes sammen til en video.

 

1: Eleverne skal oversætte sangteksten (hvis det er i engelsk eller tysk), fortælle sangens handling med egne ord og finde budskabet med sangen.

2: Eleverne skal nu lave en plan over hvilke billeder/videoer de skal bruge brug for at lave musikvideoen.

3: Herefter skal eleverne i gang med at tage billeder/filme.

4: Billeder eller film sættes nu sammen til en musik video.

 

Der skal ikke være mere end fire i en gruppe.

 

Det er meget vigtigt, at der i hver gruppe er en der er god til it.

Denne øvelse handler ud over det faglige meget om samarbejde. Se filmen, så giver det mening, at denne aktive time har indflydelse på trivslen i klassen.

 

Materiale Sang, papir, blyant, smartphone og computer med movie-cut (skoletube) eller moviemaker.
Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed 2. timer, hvis sammensætningen af filmen gives for som lektie hjemme. Dette gør også at eleverne ses efter skoletid. Ellers tager det 3 timer.
Formål Analyse af sangtekster/lyrik, sprogudvikling, sprogforståelse samt stor øvelse i samarbejde med andre.
Udvikling  Kan bruges i alle sprogfagene, samt musik. Opgaverne til sangteksten kan gøres sværere og der kan laves flere af dem.

 

Uge 12 – Berettermodellen i bevægelse

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 12 - 2014 - Billede

Aktivitetsskema.

Aktivitet Berettermodellen i bevægelse.
Emne Analyse af tekster.
Handling Analyse af valgte tekst ud fra berettermodellen. Er det i startfasen er det en god ide, at vælge samme tekst til grupperne, er eleverne kendte med arbejdet med analysemodel, kan der vælges forskellige tekster til grupperne. 

Sæt eleverne sammen i grupper på 3-4 elever. Elevernes opgave er her at lave en analyse af den givende tekst ud fra berettermodellen. Det kan enten gøres med live stilbilleder eller et live skuespil. Eleverne skal altså bruge sig selv til at vise deres analyse af teksten, samt deres brug af berettermodellen som analysemodel.

 

Eleverne skal altså ved hvert element i berettermodellen lave et live skuespil, eller livstilbilleder. Eleverne skal altså bruge deres kroppe, til at fortælle hvad der sker i hver zone, så det er forståeligt for de andre klassekammerater.

 

1: Anslag – Spil scenen

2: Præsentation – spil scenen fra teksten hvor vi får at vide hvilke personer osv. der er med i teksten.

3:Uddybning – Spil en uddybende scene fra teksten der uddyber handlingen.

4:Point of no return – spil scenen fra teksten hvor der ikke er nogen vej tilbage for hovedpersonen.

4:Konfliktoptrapning – Spil scenen fra teksten hvor konflikten begynder.

5: Konfliktløsning – spil den scene fra teksten hvor løsningen på konflikten fremgår.

6: Udtoning – Spil slutscenen på historien.

 

Miniskuespillet skal vises for resten af klassen. Det er vigtigt, at eleverne hver gang de spiller en scene, fortæller hvor i berettermodellen de befinder sig.

Materiale Tekst, berettermodellen, papir, blyant og evt. udklædningstøj.
Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed 60 min ca. (med læsning af tekst 2. timer).
Formål At lave en analyse ud fra berettermodellen, samt kreativ tænkende fremgangsmåde i forhold til fremvisningen af deres analyse.
Udvikling Kan bruges i sprogfagene.

 

Uge 11 – Sang puslespil

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Uge 11 billede

Aktivitetsskema.

Aktivitet ”Sang puslespil”
Emne Lyrik.
Handling Eleverne deles ind i gruppe af 3-4. Eleverne skal i denne aktivitet indhente sætninger fra en kendt sang forskellige steder på skolen/klassen/hallen. Når de har sammensat deres sang, skal den printes til de andre elever og sangen synges højt.Herefter snakkes der om handling og budskab.

 

For at gøre opgaven sværere kan man få eleverne til på hver post at tage billeder der passer til teksten ved hver post. Og derefter lad eleverne sætte disse billeder ind i moviemaker, med sangfil fra den valgte sang. Her laver eleverne deres egen analyse af sangen som et færdigt produkt.

Materiale Teksten fra to kendte sang klippet i stykker. (smartphone og computer med moviemaker på).
Antal Hele klassen inddelt i grupper.
Varighed ca. 30 min.
Formål Læsning, forståelse, sammensætning og udtalelse.
Udvikling Kan bruges i sprogfagene.

Uge 10 – Grammatik quiz

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

[slideshow_deploy id=’427′]

Aktivitetsskema.

Aktivitet ”Grammatik quiz”.
Emne Ordklasser – sætningsanalyse.
Handling Inden du går i gang med denne øvelse, er det vigtigt at du med din klasse har sat en masse ord til de forskellige ordklasser, samt gennemgået de forskellige ordklasser på klassen.Del klassen ind i grupper på 4 elever. Hver gruppe skal have quiz spørgsmålene (dem der er neden for), en terning samt en væg med ord til de forskellige ordklasser (se billede oven for).

Spillet:

Første elev slår med terningen, slås der 2,4 eller 6 læser og løser gruppen det første quiz spørgsmål. Svares der rigtigt på spørgsmålet, løber eleven op til væggen og tager et ord med ned til gruppen, og turen går videre til næste elev i gruppen. Svares der forkert på spørgsmålet, må eleverne ikke hente et ord på væggen. Slår eleven 1,3 eller 5 skal der laves bevægelse fx, mavebøjninger, kaninhop, englehop og hvad du ellers kan finde på at sætte ind. Du kan evt. skifte bevægelse hver 6 min.

 

Det handler altså om at få indhentet så mange ord som muligt, da det for eleverne handler om at få lavet den længste sætning de kan, og gerne flere af dem. Disse sætninger sættes derefter på væggen og læses højt. Derefter skal gruppen i samarbejde sætte kryds og bolle samt komma i deres sætninger.

Materiale Terning til hver gruppe, quiz spørgsmål.
Antal Hele klassen.
Varighed Ca. 60 min.
Formål Øve ordklasserne, samt blive klogere på sætningsanalyse.
Udvikling Kan bruges i engelsk, tysk, kristendom, historie, samfundsfag. Man skal bare tilpasse emne og det faglige niveau til fag og årgang.  Kan bruges i alle emner!

 

 

Grammatik quiz.

Udsagnsord:

1:Udsagnsord

Hvad er “ting man kan gøre.”?

 

2: Hvad er “lang tillægsform”?

Hvad er jeg kom “løbende”

 

3:Hvad er jeg har “løbet”?

Hvad er kort tillægsform.

 

Navneord:

1: Find navneordet i sætningen “Jeg elsker at springe på trampolin”?

Hvad er en trampolin.

 

2: Bøj ordet “Hund”

Hvad er “en hund, Hunden, Flere hunde, Alle hundene.”

 

3: Bøj ordet “Får”

Hvad er “et får, fåret, flere får, alle fårene.”

 

4: Find alle navneord “sin, min, hendes, deres, hest, verdenen, på, over, ved siden af, Astrid, Lise.”

Hvad er hest, verdenen

 

 

 

Tillægsord:

1: Sig tre tillægsord

Hvad er farver, ting man kan være

 

2: Bøj dette tillægsord “Blå”

Hvad er “Blå, mere blå og mest blå”

 

3: Bøj ordet “god”

Hvad er “god, bedre og bedst.”

 

4: Bøj ordet “gammel”

Hvad er “gammel, ældre og ældst.”

 

Egenavne:

1: Nævn 5 egenavne

Hvad er steder, byer, lande, gader, navne

 

2: Forklar hvad egenavne er?

Hvad er “steder, byer, veje, lande og søer”

 

3: Find egenavnet “han, løbe, hoppe, Mount Everest, den, sødeste”.

Hvad er “Mount Everest”.

 

4: Lav 3 sætninger med disse egenavne “Mount Everest, Tina, Kina”.

Hvad er “Mount Everest er et stort bjerg” “Tina er en dreng” “kina ligger i Asien”

 

Ordklasser:

1: Nævn 7 ordklasser

Hvad er “Navneord, tillægsord, udsagnsord, egenavne, biord, bindeord, stedord, forholdsord”.

 

2: Hvilken ordklasse tilhører “på”

Hvad er “forholdsord”

 

3: Sæt de her ord i den rette ordklasse “ved siden af, gris, bjergbestig, Lise, grim, hun, og, smukt”

Hvad er “forholdsord, navneord, udsagnsord, egenavne, tillægsord, stedord og biord”

 

4: Forklar hvad “bindeord” er

Hvad er “ord der binder sætninger sammen”