Uge 17 – Ulige ressource fordeling

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 17 - Billede

Aktivitet Ulige ressource fordeling.
Emne  Det talte sprog, samarbejde, kommunikationsvalg, konsekvenser af kommunikationsvalg og samarbejdsmetoder.
Handling Denne øvelse passer til elever fra 5. klasse – 9. klasse.Hele øvelsen skal foregå på engelsk/tysk/fransk m.m. Man kan dog også vælge kun at have fokus på trivsel i denne aktivitet.Grupperne (4-6 elever i hver gruppe) placeres i samme lokale ved hver deres bord, de må gerne stå så langt væk fra hinanden som muligt, så forhandlingerne ikke kan planlægges udfra observationer.

1: Læreren inddeler eleverne i grupper.

2: Læreren beder grupperne tage plads ved bordene og fordeler konvolutterne med materiale samt instruktioner til alle.

3: Læreren forklarer, at grupperne skal løse samme opgave, man at de får udleveret forskellige materialer. Det er dog tilladt at forhandle med de andre grupper om materialer og værktøj. Den gruppe der bliver først færdig med opgaven, har vundet.

4: Læreren beder grupperne læse instruktionen samt åbne konvolutterne og påbegynde opgaven.

5: Læreren stopper, når vindergruppen har løst hele opgaven, og de andre grupper har gjort den del af opgaven færdig, som de netop er i gang med.

6: Opgavens løsning diskuteres i et fællesmøde. Der lægges vægt på at behandle følgende punkter:

Fordeling af ressourcer, ressourcer som blev givet eller byttet væk, ressourcer som grupper ikke ville give væk, forhandlingsstrategier/kommunikationsmetoder, samarbejde og konkurrence indenfor og imellem grupperne.

 

Se opgaven/instruktionen Øverst på siden.

Materiale Alle grupper skal have instruktionen/opgaven i en konvolut.Hver gruppe skal have: Gruppe 1: 2 sakse, 2 linealer, 20 papirclips, 5 blyanter, 2 stykker rødt papir (10×10 cm).

Gruppe 2: 2 sakse, 2 linealer, 3 limstifte, papir A4 ( 2 blå, 2 hvide og 2 gule).

Gruppe 3: 4 sorte speedmarkere, papir A4 (2 grønne, 2 hvide og 2 gule).

Gruppe 4: Papir A4 (1 stk. af hver: grøn gul, blå, rød og violet).

Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed Ca. 60 min.
Formål At udvikle elevernes samarbejds -og kommunikationsevner, samt at indse konsekvenser af forkert valg af samarbejdsøvelser og kommunikationsstartegier. Samt udvikle ordforrådet i det valgte sprogfag.
Udvikling  1: Læreren kan ændre sværhedsgraden af opgaven og/eller fordelingen af opgaven, så den passer til forskellige typer af grupper eller til forskellige klassetrin.2: Materialet kan tildeles så knapt, at spild af materiale vil hindre en eller flere i gruppen i at fuldføre opgaven.3: Proceduren kan gøres sværere, fx at kun et medlem ad gangen må forlade gruppen for at forhandle med de andre grupper.

 

Uge 16 – Fra foto til papir

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet Fra foto til papir.
Emne Overførelses tegning gennem visualisering. (Billedkunst på mellemtrinnet og i overbygningen).
Handling Lad eleverne sammen to og to tage ud og finde noget de finder flot/specielt i naturen. Det kan være på skolens grund, eller ude i nærmiljøet.Eleverne får alt efter sted 10 – 20 minutter, til at tage 4-10 billeder af noget flot/specielt de finder på deres tur fra naturen omkring os. Når eleverne kommer tilbage skal de vælge et af deres billeder ud, som de vil tegne. De to elever behøver ikke at vælge det samme.

Når eleverne er færdige med deres tegning, skal hver elev fremlægge deres tegning, med begrundelse af valg for deres klassekammerater/eller i mindre grupper. Eleven skal både vise foto og egne tegning.

Materiale Mobiltelefon, papir, blyant, vandfarver.
Antal Hele klassen inddelt i grupper.
Varighed Ca. 10-20 minutter for aktiviteten. Ca. 3 timerfor hele forløbet.
Formål At give eleverne en visuel forståelse af naturen og dens kunstneriske muligheder. Samt læring af kopiering fra foto til eget produkt.
Udvikling  Kan bruges på mellemtrinnet og i overbygningen.  Kan laves til alle årstider – der er noget smukt ved dem alle.

Uge 15 – Tabelbold/ordklassebold/geobold

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 15 - Billede

 

Aktivitetsskema.

Aktivitet Tabelbold/ordklassebold/geobold
Emne Tabeller/ordklasser/lande/hovedstader.
Handling Klassen deles i 2 hold. Der er en bold. Den der kaster bolden starter tabellen/ordklassen/lande-hovedstader – dvs. han kaster og siger 2/eller et ord tilhørende den valgte ordklasse/siger et land-eller en hovedstad, den næste skal gribe og kaste videre og sige 4/ eller nyt ord fra den valgte ordklasse/et nyt land – eller en ny hovedstad.Hvis det andet hold får fat i den, starter de op på tabellen/ordklassen/lande/hovedstader – selvfølgelig forfra. OSV.

Hvis bolden tabes eller rammer jorden får det andet hold bolden.

Når en tabel/ordklasse/land/hovedstad er vundet, startes den næste op.

Læreren bestemmer hvor mange tabeller/ordklasser/lande/hovedstader der skal kæmpes.

 

For at vinde ved tabeller skal tabellen gøres færdig – det vil sige, at det hold der først får tabellen gjort færdig har vundet den første kamp.

For at vinde når der spilles med ordklasser, bestemmer læreren hvor mange ord der skal siges for en ordklasse kan vindes.

For at vinde når der spilles med lande /hovedstader, bestemmer læreren hvor mange lande/hovedstader der skal siges for at kampen kan vindes.

Materiale Bold – overtrækstrøjer
Antal Klassen – delt i hold af to eller 4 (4 så kører der to kampe på samme tid).
Varighed Kan varieres.
Formål Bevægelse og taltræning/ordklassetræning.
Udvikling  Man kunne sætte tid på – det kunne laves sådan at man fortsatte tabellen i stedet for at starte på ny. Kan bruges i alle sprogfagene, matematik og geografi.