Dette indeholder ATiB:

Idekatalog:
 • Aktiv læring: Lege og aktiviteter med et fagligt fokus.
 • Motion og bevægelse: Det aktive break samt lege.
 • Motorik: De tre primære sanser.
 • Trivsel: I form af understøttende lege og aktiviteter.

  Du kan få en smagsprøve på idekataloget ved at klikke på inspirationskompendiet på forsiden. For at få hele ATiBs koncept til Børnehaven kræver det et betalingslogin.

  Hvorfor ATiB?
  Med ATiB vil vi give pædagogen og pædagogmedhjælperen både et stof/indhold og et værktøj til at indgå kompetent med at implementere sproglig udvikling, talforståelse og motorik i aktiviteter med børn. Aktiviteterne lægger op til at både børn og voksne er aktive deltagere og det sociale spil er en del af udvekslingen, ligesom sansning og bevægelse heller ikke kan adskilles i praksis. Sammenhængen mellem de væsentlige domæner; det motoriske, det sociale, det sanselige, følelsesmæssige og kognitive er betydningsfuld og ligeværdige aspekter af ATiB aktiviteter.
  I processer og forløb er der peget på særlige fokus og læringselementer, men hvilke valg, trin og retning, der kommer i centrum, beror på den ramme, som den voksne sætter op. Den samme leg eller aktivitet kan bruges mange gange afhængig af netop det valgte fokus. For barnet er det både ‘øjensynligt’ og værdifuldt at opleve, at det kendte kan bruges til skridt ud i det nye. Gentagelsen er alfa og omega. I kropslige læreprocesser skal mange forskellige mønstre arbejde koordineret sammen. De er uløselige forbudne og gensidigt afhængige af hinanden.
 • Mellem børnenes hemmelige verden og de voksnes læring og insisteren på et bestemt ‘barneideal’ finder ATiB et RUM med både leg og tilsigtet læring. Den tilsigtede læring skjuler sig ikke, men er synlig og transparent for både børn, pædagoger, pædagogmedhjælpere og forældre. Dens hensigt er at give børnene større mangfoldighed i bevægelser, flere begreber og mere sprog til at erkende og til at udtrykke sig i og om verden.

  Når det er sagt er det uomtvisteligt nødvendigt at børnene får mulighed for at gøre ‘det nye’ til fortrolige fænomener i deres egen verden. Dertil er legen alt, og den må være med børnenes fulde deltagelse i både optakt, indhold, form og i bestemmelser af stemtheder. Nogen gange er det for sjov, andre gange for alvor og ind imellem leg for ubestemmelig leg.

  Hvad koster ATiB

  Vil du gerne høre nærmere omkring priser er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående!

  Vil du vide mere?

  Så kontakt fagkonsulent Sabine Hollænder
  Mail: mail@atib.dk
  eller
  Else Kjærulff Torp
  Telefon: 3066 9109
  Mail: ekt@atib.dk

    Aktuelt kursus

  Klik på folderen for at hente den.