Uge 17 – Ulige ressource fordeling

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 17 - Billede

Aktivitet Ulige ressource fordeling.
Emne  Det talte sprog, samarbejde, kommunikationsvalg, konsekvenser af kommunikationsvalg og samarbejdsmetoder.
Handling Denne øvelse passer til elever fra 5. klasse – 9. klasse.Hele øvelsen skal foregå på engelsk/tysk/fransk m.m. Man kan dog også vælge kun at have fokus på trivsel i denne aktivitet.Grupperne (4-6 elever i hver gruppe) placeres i samme lokale ved hver deres bord, de må gerne stå så langt væk fra hinanden som muligt, så forhandlingerne ikke kan planlægges udfra observationer.

1: Læreren inddeler eleverne i grupper.

2: Læreren beder grupperne tage plads ved bordene og fordeler konvolutterne med materiale samt instruktioner til alle.

3: Læreren forklarer, at grupperne skal løse samme opgave, man at de får udleveret forskellige materialer. Det er dog tilladt at forhandle med de andre grupper om materialer og værktøj. Den gruppe der bliver først færdig med opgaven, har vundet.

4: Læreren beder grupperne læse instruktionen samt åbne konvolutterne og påbegynde opgaven.

5: Læreren stopper, når vindergruppen har løst hele opgaven, og de andre grupper har gjort den del af opgaven færdig, som de netop er i gang med.

6: Opgavens løsning diskuteres i et fællesmøde. Der lægges vægt på at behandle følgende punkter:

Fordeling af ressourcer, ressourcer som blev givet eller byttet væk, ressourcer som grupper ikke ville give væk, forhandlingsstrategier/kommunikationsmetoder, samarbejde og konkurrence indenfor og imellem grupperne.

 

Se opgaven/instruktionen Øverst på siden.

Materiale Alle grupper skal have instruktionen/opgaven i en konvolut.Hver gruppe skal have: Gruppe 1: 2 sakse, 2 linealer, 20 papirclips, 5 blyanter, 2 stykker rødt papir (10×10 cm).

Gruppe 2: 2 sakse, 2 linealer, 3 limstifte, papir A4 ( 2 blå, 2 hvide og 2 gule).

Gruppe 3: 4 sorte speedmarkere, papir A4 (2 grønne, 2 hvide og 2 gule).

Gruppe 4: Papir A4 (1 stk. af hver: grøn gul, blå, rød og violet).

Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed Ca. 60 min.
Formål At udvikle elevernes samarbejds -og kommunikationsevner, samt at indse konsekvenser af forkert valg af samarbejdsøvelser og kommunikationsstartegier. Samt udvikle ordforrådet i det valgte sprogfag.
Udvikling  1: Læreren kan ændre sværhedsgraden af opgaven og/eller fordelingen af opgaven, så den passer til forskellige typer af grupper eller til forskellige klassetrin.2: Materialet kan tildeles så knapt, at spild af materiale vil hindre en eller flere i gruppen i at fuldføre opgaven.3: Proceduren kan gøres sværere, fx at kun et medlem ad gangen må forlade gruppen for at forhandle med de andre grupper.

 

Uge 16 – Fra foto til papir

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet Fra foto til papir.
Emne Overførelses tegning gennem visualisering. (Billedkunst på mellemtrinnet og i overbygningen).
Handling Lad eleverne sammen to og to tage ud og finde noget de finder flot/specielt i naturen. Det kan være på skolens grund, eller ude i nærmiljøet.Eleverne får alt efter sted 10 – 20 minutter, til at tage 4-10 billeder af noget flot/specielt de finder på deres tur fra naturen omkring os. Når eleverne kommer tilbage skal de vælge et af deres billeder ud, som de vil tegne. De to elever behøver ikke at vælge det samme.

Når eleverne er færdige med deres tegning, skal hver elev fremlægge deres tegning, med begrundelse af valg for deres klassekammerater/eller i mindre grupper. Eleven skal både vise foto og egne tegning.

Materiale Mobiltelefon, papir, blyant, vandfarver.
Antal Hele klassen inddelt i grupper.
Varighed Ca. 10-20 minutter for aktiviteten. Ca. 3 timerfor hele forløbet.
Formål At give eleverne en visuel forståelse af naturen og dens kunstneriske muligheder. Samt læring af kopiering fra foto til eget produkt.
Udvikling  Kan bruges på mellemtrinnet og i overbygningen.  Kan laves til alle årstider – der er noget smukt ved dem alle.

Uge 15 – Tabelbold/ordklassebold/geobold

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 15 - Billede

 

Aktivitetsskema.

Aktivitet Tabelbold/ordklassebold/geobold
Emne Tabeller/ordklasser/lande/hovedstader.
Handling Klassen deles i 2 hold. Der er en bold. Den der kaster bolden starter tabellen/ordklassen/lande-hovedstader – dvs. han kaster og siger 2/eller et ord tilhørende den valgte ordklasse/siger et land-eller en hovedstad, den næste skal gribe og kaste videre og sige 4/ eller nyt ord fra den valgte ordklasse/et nyt land – eller en ny hovedstad.Hvis det andet hold får fat i den, starter de op på tabellen/ordklassen/lande/hovedstader – selvfølgelig forfra. OSV.

Hvis bolden tabes eller rammer jorden får det andet hold bolden.

Når en tabel/ordklasse/land/hovedstad er vundet, startes den næste op.

Læreren bestemmer hvor mange tabeller/ordklasser/lande/hovedstader der skal kæmpes.

 

For at vinde ved tabeller skal tabellen gøres færdig – det vil sige, at det hold der først får tabellen gjort færdig har vundet den første kamp.

For at vinde når der spilles med ordklasser, bestemmer læreren hvor mange ord der skal siges for en ordklasse kan vindes.

For at vinde når der spilles med lande /hovedstader, bestemmer læreren hvor mange lande/hovedstader der skal siges for at kampen kan vindes.

Materiale Bold – overtrækstrøjer
Antal Klassen – delt i hold af to eller 4 (4 så kører der to kampe på samme tid).
Varighed Kan varieres.
Formål Bevægelse og taltræning/ordklassetræning.
Udvikling  Man kunne sætte tid på – det kunne laves sådan at man fortsatte tabellen i stedet for at starte på ny. Kan bruges i alle sprogfagene, matematik og geografi.

 

Uge 14 – Interview en kendt

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet Interview en kendt
Emne Kendte Filosoffer/historikere/politikere/forfattere.
Handling Eleverne har efter gennemgang af udvalgte kendte filosoffer/historiker/politikker/forfatter fået til opgave at vælge en filosof/historiker/politikker/forfatter ud, som de skal fremvise for resten af klassen. Fremlæggelsen består af et dias hvor eleverne skal ind og opfylde de opstillede arbejdsspørgsmål fra læreren.I forlængelse af deres fremlæggelse skal de have en kort film med interview af deres valgte filosof/historiker/politikker/forfatter. Eleverne skal selv spille rollerne som journalist og filosof/historiker/politikker/forfatter. Eleverne laver selv spørgsmålene og besvarelserne af dem, så de passer på deres filosofs/historikers/politikkeres/forfatters karakter/holdninger/livssyn m.m.

 

Eleverne er sammen to og to om denne opgave. Det betyder også, at eleverne skal gå to grupper sammen når interviewet skal filmes.

Materiale Papir, blyant, smartphone og evt. udklædningstøj.
Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed 30. min.
Formål Kendskab til og forståelse af kendte filosoffer/historikere/politikere/forfattere.
Udvikling Kan bruges i dansk, kristendom, samfundsfag og historie.

 

Uge 13 – Musikvideo

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet Musikvideo.
Emne Analyse, sprog og trivsel.
Handling Vælg (eller lad eleverne vælge en sang) i et sprogfag eller i musik, som de skal fremlægge for klassen i form af referat og budskab fra den valgte sang. Efterfulgt af en musikvideo som er lavet ud fra den valgte sang. 

Eleverne vælger selv om filmen skal laves ud fra billeder der sættes sammen til en video, eller videoklip der sættes sammen til en video.

 

1: Eleverne skal oversætte sangteksten (hvis det er i engelsk eller tysk), fortælle sangens handling med egne ord og finde budskabet med sangen.

2: Eleverne skal nu lave en plan over hvilke billeder/videoer de skal bruge brug for at lave musikvideoen.

3: Herefter skal eleverne i gang med at tage billeder/filme.

4: Billeder eller film sættes nu sammen til en musik video.

 

Der skal ikke være mere end fire i en gruppe.

 

Det er meget vigtigt, at der i hver gruppe er en der er god til it.

Denne øvelse handler ud over det faglige meget om samarbejde. Se filmen, så giver det mening, at denne aktive time har indflydelse på trivslen i klassen.

 

Materiale Sang, papir, blyant, smartphone og computer med movie-cut (skoletube) eller moviemaker.
Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed 2. timer, hvis sammensætningen af filmen gives for som lektie hjemme. Dette gør også at eleverne ses efter skoletid. Ellers tager det 3 timer.
Formål Analyse af sangtekster/lyrik, sprogudvikling, sprogforståelse samt stor øvelse i samarbejde med andre.
Udvikling  Kan bruges i alle sprogfagene, samt musik. Opgaverne til sangteksten kan gøres sværere og der kan laves flere af dem.

 

Uge 12 – Berettermodellen i bevægelse

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 12 - 2014 - Billede

Aktivitetsskema.

Aktivitet Berettermodellen i bevægelse.
Emne Analyse af tekster.
Handling Analyse af valgte tekst ud fra berettermodellen. Er det i startfasen er det en god ide, at vælge samme tekst til grupperne, er eleverne kendte med arbejdet med analysemodel, kan der vælges forskellige tekster til grupperne. 

Sæt eleverne sammen i grupper på 3-4 elever. Elevernes opgave er her at lave en analyse af den givende tekst ud fra berettermodellen. Det kan enten gøres med live stilbilleder eller et live skuespil. Eleverne skal altså bruge sig selv til at vise deres analyse af teksten, samt deres brug af berettermodellen som analysemodel.

 

Eleverne skal altså ved hvert element i berettermodellen lave et live skuespil, eller livstilbilleder. Eleverne skal altså bruge deres kroppe, til at fortælle hvad der sker i hver zone, så det er forståeligt for de andre klassekammerater.

 

1: Anslag – Spil scenen

2: Præsentation – spil scenen fra teksten hvor vi får at vide hvilke personer osv. der er med i teksten.

3:Uddybning – Spil en uddybende scene fra teksten der uddyber handlingen.

4:Point of no return – spil scenen fra teksten hvor der ikke er nogen vej tilbage for hovedpersonen.

4:Konfliktoptrapning – Spil scenen fra teksten hvor konflikten begynder.

5: Konfliktløsning – spil den scene fra teksten hvor løsningen på konflikten fremgår.

6: Udtoning – Spil slutscenen på historien.

 

Miniskuespillet skal vises for resten af klassen. Det er vigtigt, at eleverne hver gang de spiller en scene, fortæller hvor i berettermodellen de befinder sig.

Materiale Tekst, berettermodellen, papir, blyant og evt. udklædningstøj.
Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed 60 min ca. (med læsning af tekst 2. timer).
Formål At lave en analyse ud fra berettermodellen, samt kreativ tænkende fremgangsmåde i forhold til fremvisningen af deres analyse.
Udvikling Kan bruges i sprogfagene.

 

Uge 11 – Sang puslespil

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Uge 11 billede

Aktivitetsskema.

Aktivitet ”Sang puslespil”
Emne Lyrik.
Handling Eleverne deles ind i gruppe af 3-4. Eleverne skal i denne aktivitet indhente sætninger fra en kendt sang forskellige steder på skolen/klassen/hallen. Når de har sammensat deres sang, skal den printes til de andre elever og sangen synges højt.Herefter snakkes der om handling og budskab.

 

For at gøre opgaven sværere kan man få eleverne til på hver post at tage billeder der passer til teksten ved hver post. Og derefter lad eleverne sætte disse billeder ind i moviemaker, med sangfil fra den valgte sang. Her laver eleverne deres egen analyse af sangen som et færdigt produkt.

Materiale Teksten fra to kendte sang klippet i stykker. (smartphone og computer med moviemaker på).
Antal Hele klassen inddelt i grupper.
Varighed ca. 30 min.
Formål Læsning, forståelse, sammensætning og udtalelse.
Udvikling Kan bruges i sprogfagene.

Uge 10 – Grammatik quiz

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

[slideshow_deploy id=’427′]

Aktivitetsskema.

Aktivitet ”Grammatik quiz”.
Emne Ordklasser – sætningsanalyse.
Handling Inden du går i gang med denne øvelse, er det vigtigt at du med din klasse har sat en masse ord til de forskellige ordklasser, samt gennemgået de forskellige ordklasser på klassen.Del klassen ind i grupper på 4 elever. Hver gruppe skal have quiz spørgsmålene (dem der er neden for), en terning samt en væg med ord til de forskellige ordklasser (se billede oven for).

Spillet:

Første elev slår med terningen, slås der 2,4 eller 6 læser og løser gruppen det første quiz spørgsmål. Svares der rigtigt på spørgsmålet, løber eleven op til væggen og tager et ord med ned til gruppen, og turen går videre til næste elev i gruppen. Svares der forkert på spørgsmålet, må eleverne ikke hente et ord på væggen. Slår eleven 1,3 eller 5 skal der laves bevægelse fx, mavebøjninger, kaninhop, englehop og hvad du ellers kan finde på at sætte ind. Du kan evt. skifte bevægelse hver 6 min.

 

Det handler altså om at få indhentet så mange ord som muligt, da det for eleverne handler om at få lavet den længste sætning de kan, og gerne flere af dem. Disse sætninger sættes derefter på væggen og læses højt. Derefter skal gruppen i samarbejde sætte kryds og bolle samt komma i deres sætninger.

Materiale Terning til hver gruppe, quiz spørgsmål.
Antal Hele klassen.
Varighed Ca. 60 min.
Formål Øve ordklasserne, samt blive klogere på sætningsanalyse.
Udvikling Kan bruges i engelsk, tysk, kristendom, historie, samfundsfag. Man skal bare tilpasse emne og det faglige niveau til fag og årgang.  Kan bruges i alle emner!

 

 

Grammatik quiz.

Udsagnsord:

1:Udsagnsord

Hvad er “ting man kan gøre.”?

 

2: Hvad er “lang tillægsform”?

Hvad er jeg kom “løbende”

 

3:Hvad er jeg har “løbet”?

Hvad er kort tillægsform.

 

Navneord:

1: Find navneordet i sætningen “Jeg elsker at springe på trampolin”?

Hvad er en trampolin.

 

2: Bøj ordet “Hund”

Hvad er “en hund, Hunden, Flere hunde, Alle hundene.”

 

3: Bøj ordet “Får”

Hvad er “et får, fåret, flere får, alle fårene.”

 

4: Find alle navneord “sin, min, hendes, deres, hest, verdenen, på, over, ved siden af, Astrid, Lise.”

Hvad er hest, verdenen

 

 

 

Tillægsord:

1: Sig tre tillægsord

Hvad er farver, ting man kan være

 

2: Bøj dette tillægsord “Blå”

Hvad er “Blå, mere blå og mest blå”

 

3: Bøj ordet “god”

Hvad er “god, bedre og bedst.”

 

4: Bøj ordet “gammel”

Hvad er “gammel, ældre og ældst.”

 

Egenavne:

1: Nævn 5 egenavne

Hvad er steder, byer, lande, gader, navne

 

2: Forklar hvad egenavne er?

Hvad er “steder, byer, veje, lande og søer”

 

3: Find egenavnet “han, løbe, hoppe, Mount Everest, den, sødeste”.

Hvad er “Mount Everest”.

 

4: Lav 3 sætninger med disse egenavne “Mount Everest, Tina, Kina”.

Hvad er “Mount Everest er et stort bjerg” “Tina er en dreng” “kina ligger i Asien”

 

Ordklasser:

1: Nævn 7 ordklasser

Hvad er “Navneord, tillægsord, udsagnsord, egenavne, biord, bindeord, stedord, forholdsord”.

 

2: Hvilken ordklasse tilhører “på”

Hvad er “forholdsord”

 

3: Sæt de her ord i den rette ordklasse “ved siden af, gris, bjergbestig, Lise, grim, hun, og, smukt”

Hvad er “forholdsord, navneord, udsagnsord, egenavne, tillægsord, stedord og biord”

 

4: Forklar hvad “bindeord” er

Hvad er “ord der binder sætninger sammen”

Uge 9 – Ordklassekrig

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 9 - Billede

Aktivitetsskema.

Aktivitet ”Ordklassekrig”.
Emne Grammatik – ordklasser.
Handling Eleverne inddeles i grupper af fem. Hver gruppe skal, som i legen “krig”, have tegnet en stor firkant inddelt i fire lige store felter. De fire felter (lande) er ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne. En elev står i hver firkant, den femte elev står i midten med en bold.Eleven slår bolden i jorden og siger f.eks.: “Jeg siger…..køkkenrulle”. Nu skal eleven, der står på den ordklasse som “køkkenrulle” tilhører, hurtigst muligt få fat i bolden og råbe “stop”. Imens løber alle andre væk og stopper på “stop”. Med tre skridt og en spytklat skal eleven, der greb bolden prøve at kaste bolden gennem en anden elevs fremstrakte “basketkurv” (arme, der danner en ring).Hvis der rammes, skal eleven ind i midten, og hvis der rammes forbi, er det eleven, der formede “basketkurven”, der skal ind i midten. Alle roterer en omgang, og den elev, der stod i midten, går hen på den ledige plads.Man kan sætte en streg på den ordklasse, der blev råbt op. Dermed kan eleverne blive opmærksomme på, hvilke ordklasser, der oftest anvendes. Hvis der råbes et ord, som ikke tilhører en af ordklasserne, må alle løbe ind og tage bolden
Materiale Kridt og bolde.
Antal Hele klassen i grupper.
Varighed Ca. 20 min.
Formål At give eleverne viden om grammatikkens store ordklasser som navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne.
Udvikling Man kan have en fast ordklasse og erobre “land” ligesom i “Jeg melder krig”. Her er der kun fire elever i hver gruppe. Andre muligheder er, at ordet, der råbes, kan bøjes (hvilket dog ikke gælder for egenavne). Kan bruges i alle sprogfag.

 

Uge 8 – Faglig cirkel- / stationstræning

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 8 - billede

Aktivitetsskema.

Aktivitet Faglig cirkel- / stationstræning.
Handling Du skal lave 8 – 12 poster alt efter hvor lang tid du og klassen har – og alt efter hvor lang tid, du vurderer, at eleverne skal have på hver post. Fordel posterne rundt i en cirkel – eksempelvis i gymnastiksalen, på en boldbane, i klassen eller lignende. Eleverne deles ind i hold af eksempelvis 4 personer, som i fællesskab skal løse opgaverne med hinandens hjælp. Opgaverne omhandler det fag / emne, I har lige nu.For eksempel dansk:

  1. Der ligger 5 ord (klippet ud i stavelser; SNE-BOLD-KAMP osv.) blandet rundt mellem hinanden. Saml stavelserne, så de danner 5 korrekte ord – hop derefter stavelserne i hvert enkelt ord (lav sprællemænd, maverulninger e.l.)
  2. Der ligger et ark med 5 sætninger på. Find udsagnsord, navneord og tillægsord i sætningerne.
  3. Der ligger en kort tekst med tre skrevne spørgsmål under. Læs teksten og svar på spørgsmålene (dette kan være svar, hvor svaret skal udføres i praksis – fx Hvor mange koldbøtter slog han? Eleverne skal så udføre svarene frem for at skrive dem ned).
  4. Alfabetet ligger spredt mellem hinanden (på tæppefliser, laminerede ark mv.). Læg det i rigtig rækkefølge.
  5. Løs en rebus.
  6. Der ligger 5 spørgsmål på jorden – og der hænger 5 svar øverst i ribben. Læs spørgsmål nr. 1 og kravl op efter det rigtige svar.
  7. Mim en sætning / situation.
  8. Dan så mange sammensatte ord som muligt ud fra ordet sne-, is-, jule-, bord- osv.
  9. Find på navne ud fra alfabetet – Anna, Berit, Carina, Ditte osv.
  10. Sæt tekst og billede sammen, så de giver mening. Der ligger 5 billeder og 5 tekster.

Man skifter post, når der fløjtes, klappes e.l. Hvis der er poster, der skal rodes til igen, hænges op igen e.l., inden næste hold kommer, kan man sætte 1 min. varieret løb ind i mellem posterne, så der er tid til dette.

Materiale 10 – 12 ting der markerer posterne. Materiale til hver enkelt post. Musik. Fløjte.
Antal Hele klassen i hold.
Varighed 45 minutter.
Formål Samarbejde, kommunikation, motion og bevægelse. Repetition.
Udvikling Kan gøres sværere eller lettere alt efter hvilket klassetrin , man arbejder med. Man kan tilpasse posterne til hvert enkelt fag. Man kan øge / reducere tiden ved hver post.