Hos ATiB tilbyder vi en række kurser, som har til formål at støtte den enkelte lærere og pædagog til igangsætningen af arbejdet med den nye reform, som omhandler de 45 minutters motion og bevægelse samt de understøttende timer.
Vi ønsker at ruste den enkelte lærer/pædagog til arbejdet med den nye reform, så de uden den store forberedelse kan implementere kravene fra reformen i deres hverdag på skolerne.
Vi vil igennem kurserne hjælpe læreren og pædagogen til at gøre reformen til en naturlig del af deres hverdag, gennem den rigtige vejledning i arbejdet med de understøttende timer samt de 45 minutters motion og bevægelse.
Vi vil gerne hjælpe læreren og pædagogen til at se på arbejdet med faglighed, de understøttende timer samt motion og bevægelse, som en samlet enhed.
Vi ønsker at skabe tryghed, engement, motivation og samarbejde hos lærerene og pædagogerne i arbejdet med den nye reform.
 

Introduktionskursus

Vores tre timers kursus har til mål at klargøre ledere, lærere og pædagoger til inddragelsen af motion, bevægelse samt de understøttende timer. Vi har til formål at gøre implementeringen af den nye folkeskolereform overskuelig, let tilgængelig og ikke mindst struktureret. Det er vigtigt, at den nye reform bliver en del af skolernes dagligdag på en naturlig måde, så den giver det rigtige udbytte for ledere, lærere, pædagoger og ikke mindst eleverne. Vi vil samle lærere -og pædagogstablen, så alle løfter den nye reform i flok, med et bredt samarbejde.

Kursus oversigt:
• Introduktion af ATiB.
• Formål med motion, bevægelse og understøttende timer.
• Uddybende gennemgang af skema, idekatalog mm. på betalingssiden.
• Afprøvning i praksis af motion, bevægelse samt understøttende timer.
• Udvikling fra lærere og pædagog stablen.
• Opsamling og afrunding.

Aktiv læring i de enkelte fag

Dette 1,5 timers kursus har til formål at støtte den enkelte lærere i det enkelte fag i implementeringen af understøttende undervisning i form af aktiv læring. Vores mål er, at hjælpe den enkelte lærer i gang med aktiv læring i fagene med henblik på fællesmål, at guide dem igennem deres årsplan m.m., ved at tilføje og gennemgå understøttende aktiviteter i form af aktiv læring. Vi bestræber os på at gøre den nye reform til en naturlig del af hverdagen på skolerne, at klæde lærerene på der hvor de er dygtigst – når de underviser. Vi går ind og arbejder med implementeringen af den nye reform i den undervisning lærerene i forvejen udfører i fagene, med understøttende aktiviteter i form af aktiv læring. Vi går her ind og hjælper læreren i arbejdet med at fremme elevernes forståelse, motivation og ikke mindst lysten til læring i de enkelte fag.
Vi hjælper læreren til at se faglighed og aktivitet som en samlet enhed, i stedet for to modpoler. Dette er med til at give det rette faglige udbytte hos den enkelte elev, og er uden tvivl den metode der skaber det bedste flow i undervisningen i hverdagen på skolen.
Dette kursus vil have stor nytte i de forskellige fagteams på skolerne, så der i fællesskab bliver sat fokus på understøttende undervisning i form af aktiv læring i fagene, samt uddelegering af evt. arbejdsopgaver som gavner hver enkelt lærere i det enkelte fagteam.
Vi bestræber os på at skabe vidensdeling, engagement og ikke mindst motivation hos den enkelte lærer. Så implementeringen af de 45 minutters motion og bevægelse samt den understøttende undervisning sker ved at løfte opgaven i fællesskab.

Kurset indeholder:
- Introduktion til læringsstilen ”aktiv læring”.
- Gennemgang af emner i årsplaner i det valgte fag.
- Tilføjelse og gennemgang af aktiv læring – aktivitetsskemaer til årsplanen.
- Aktiv læring og fællesmål.
- Materialer til aktiv læring.
- Afrunding og tak for i dag.

Aktiv læring i skolegården

Dette er et 2,5 timers kursus, som har til formål at inspirere til implementeringen af aktiv læring i hverdagen hos den enkelte lærer og pædagog. Kurset er med fokus på aktiv læring i skolegården med så få remedier som muligt, hvilket vil sige, at man ikke skal have en helt ny istandsat skolegård for at arbejde med aktiv læring i skolegården. Vi har mange muligheder i skolegården, som ligger op til faglighed gennem aktivitet – og lige præcis den tilgang til læring støtter op om folkeskolereformen, de 45 minutters motion og bevægelse samt de understøttende timer.
Det er vigtigt, at den nye reform bliver en del af skolernes hverdag på en naturlig måde, så den giver det rigtige udbytte for ledere, lærere, pædagoger og ikke mindst eleverne. Vi skal åbne døren, og gøre brug af det vi har lige omkring os som en del af vores undervisning. Dette kan gøres i alle fag på alle årgange, hvilket er med til at gøre forståelsen, motivationen og ikke mindst lysten til læring større i de enkelte fag hos den enkelte elev.

Kursus oversigt:
- Introduktion til læringsstilen ”aktiv læring” med henhold til fællesmål.
- Gennem gang af udvalgte aktivitetsskemaer til aktiv læring i skolegården.
- Ud og ”lege” børn igen – de udvalgte aktivitetsskemaer skal afprøves i praksis.
- Refleksioner til nye ideer til aktiv læring i skolegården.
- Afrunding og tak for i dag.