Om ATiB

Et koncept udviklet til aktivitet og understøttende undervisning i grundskolen. Konceptet er bygget op omkring en It-platform, hvor alle får besvaret deres hvad, hvorfor, hvordan, hvornår. På denne It-platform finder man svar på følgende:

- Krav til motion og bevægelse/understøttende undervisning

- Formål

- Udførelse i praksis - struktur

- Idekatalog - hvordan kan de aktive timer udarbejdes - med understøttende videoer, projekter, billeder, produkter, lyd mm.

- Fag i fokus.

- Kurser for skolerne

Dette er en platform, som hele tiden er under udvikling. Hermed menes der, at It-platformen altid formår at have en høj standard, som styrker lærere og pædagoger i deres arbejde med motion og bevægelse samt understøttende undervisning.

Konceptet opfylder kravet om at være fagligt understøttende i samtlige fag, det varetager motion og bevægelse og fremmer elevernes alsidige udvikling.
Dette er altså et koncept, man kan starte op fra dag ét. Det er et koncept, der sætter hele skolen i gang både på det strukturelle - og idemæssige plan. Hele skolen skal her løfte opgaven i flok.

Skolerne bestemmer selv, hvordan disse understøttende timer skal afvikles. De skal dog sørge for, at kvaliteten af timerne er høj, og at de i vidt omfang spiller sammen med undervisningen. ATiB opfylder disse krav. ATiB er en god måde at integrere motion og bevægelse, samt understøttende undervisning i skolernes, lærerens og pædagogernes hverdag.

Beskrivelse:
- For alle lærere og pædagoger på skolen.
- Uddannelse i brugen af IT-platformen atib.dk
- Udførelsen i praksis – skema til brug af de aktive timer – håndgribelig/logisk ideudvikling i fagene.
- Motion og bevægelse – for alle – idegrundlag.
- Opsamling – spørgsmål.

(Priserne er eksklusiv moms)