Reformaftalen

I ”Reformaftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” af 24. februar 2014 redegøres der for den nye reforms krav om 45 minutters daglig bevægelse på grundforløbets 1. og 2. del. Der står således:

Motion og bevægelse i undervisningen

Erhvervsskolerne skal tilrettelægge undervisningen på grundforløbet således, at eleverne inden for den samlede undervisningstid deltager i motion og bevægelse hver dag i et omfang svarende til gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Mange skoler tilrettelægger allerede i dag undervisningen, så eleverne får motion og bevægelse i løbet af dagen, enten i form af valgfri idrætstimer eller som pædagogisk princip for undervisningen for at fremme motivation, læring og dannelsen af relationer blandt eleverne. Eksempler på aktiviteter kan være arm-, ryg- og mavebøjninger i mekanikerværkstedet, forhindringsløb som blind i social- og sundhedsuddannelserne eller orienteringsløb i matematik, hvor matematikopgaverne er placeret på qr-koder på eller udenfor skolen i stedet for i bogen. Motion og bevægelse skal medvirke til at fremme sundhed hos de unge og understøtte motivation og læring. Motion og bevægelse tilrettelægges på grundforløbets 1. og 2. del som aktiv læring i tilknytning til den øvrige undervisning. Det kan både ske integreret i andre fag eller som særskilt aktivitet, og dermed uden at der nødvendigvis er behov for egentlige idrætsfaciliteter. Motion og bevægelse integreret i den almindelige undervisning kan for eksempel være fysisk aktiv værkstedsundervisning eller grundfagsundervisning, hvor den fysiske aktivitet enten sker i form af afbræk eller som overgang fra en undervisningsaktivitet til en anden, eller som led i den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen. Motion og bevægelse som særskilt undervisning kan være idræt afviklet inden for de eksisterende fysiske rammer. Det kan enten ske som led i den valgfri undervisning eller som obligatorisk grundfag, hvis de faglige udvalg har fastsat krav om dette. Derudover kan skolen tilbyde eleverne aktive pauser eller motionstilbud i forlængelse af skoledagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *