Uge 14 – Interview en kendt

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet Interview en kendt
Emne Kendte Filosoffer/historikere/politikere/forfattere.
Handling Eleverne har efter gennemgang af udvalgte kendte filosoffer/historiker/politikker/forfatter fået til opgave at vælge en filosof/historiker/politikker/forfatter ud, som de skal fremvise for resten af klassen. Fremlæggelsen består af et dias hvor eleverne skal ind og opfylde de opstillede arbejdsspørgsmål fra læreren.I forlængelse af deres fremlæggelse skal de have en kort film med interview af deres valgte filosof/historiker/politikker/forfatter. Eleverne skal selv spille rollerne som journalist og filosof/historiker/politikker/forfatter. Eleverne laver selv spørgsmålene og besvarelserne af dem, så de passer på deres filosofs/historikers/politikkeres/forfatters karakter/holdninger/livssyn m.m.

 

Eleverne er sammen to og to om denne opgave. Det betyder også, at eleverne skal gå to grupper sammen når interviewet skal filmes.

Materiale Papir, blyant, smartphone og evt. udklædningstøj.
Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed 30. min.
Formål Kendskab til og forståelse af kendte filosoffer/historikere/politikere/forfattere.
Udvikling Kan bruges i dansk, kristendom, samfundsfag og historie.

 

Udgivet i Ugens TiB.