Uge 16 – Fra foto til papir

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Aktivitetsskema.

Aktivitet Fra foto til papir.
Emne Overførelses tegning gennem visualisering. (Billedkunst på mellemtrinnet og i overbygningen).
Handling Lad eleverne sammen to og to tage ud og finde noget de finder flot/specielt i naturen. Det kan være på skolens grund, eller ude i nærmiljøet.Eleverne får alt efter sted 10 – 20 minutter, til at tage 4-10 billeder af noget flot/specielt de finder på deres tur fra naturen omkring os. Når eleverne kommer tilbage skal de vælge et af deres billeder ud, som de vil tegne. De to elever behøver ikke at vælge det samme.

Når eleverne er færdige med deres tegning, skal hver elev fremlægge deres tegning, med begrundelse af valg for deres klassekammerater/eller i mindre grupper. Eleven skal både vise foto og egne tegning.

Materiale Mobiltelefon, papir, blyant, vandfarver.
Antal Hele klassen inddelt i grupper.
Varighed Ca. 10-20 minutter for aktiviteten. Ca. 3 timerfor hele forløbet.
Formål At give eleverne en visuel forståelse af naturen og dens kunstneriske muligheder. Samt læring af kopiering fra foto til eget produkt.
Udvikling  Kan bruges på mellemtrinnet og i overbygningen.  Kan laves til alle årstider – der er noget smukt ved dem alle.
Udgivet i Ugens TiB.