Uge 17 – Ulige ressource fordeling

– Ugens Time i Børnehøjde

Her vil der hver søndag blive fremlagt ugens time i børnehøjde.
Timen indeholder en understøttende aktivitet, som er koblet på et fagligt forløb. For at understøtte aktiviteten, vil der være et færdigt produkt, som en understøttende faktor, i form af billeder, videoer, dias, lyd mm. Timen er beskrevet ned til mindste detalje, så det kan tages direkte ud og benyttes i undervisningen. Det faglige stof kan tilpasses, så det kan anvendes på de fleste årgange.

Ugens TiB 17 - Billede

Aktivitet Ulige ressource fordeling.
Emne  Det talte sprog, samarbejde, kommunikationsvalg, konsekvenser af kommunikationsvalg og samarbejdsmetoder.
Handling Denne øvelse passer til elever fra 5. klasse – 9. klasse.Hele øvelsen skal foregå på engelsk/tysk/fransk m.m. Man kan dog også vælge kun at have fokus på trivsel i denne aktivitet.Grupperne (4-6 elever i hver gruppe) placeres i samme lokale ved hver deres bord, de må gerne stå så langt væk fra hinanden som muligt, så forhandlingerne ikke kan planlægges udfra observationer.

1: Læreren inddeler eleverne i grupper.

2: Læreren beder grupperne tage plads ved bordene og fordeler konvolutterne med materiale samt instruktioner til alle.

3: Læreren forklarer, at grupperne skal løse samme opgave, man at de får udleveret forskellige materialer. Det er dog tilladt at forhandle med de andre grupper om materialer og værktøj. Den gruppe der bliver først færdig med opgaven, har vundet.

4: Læreren beder grupperne læse instruktionen samt åbne konvolutterne og påbegynde opgaven.

5: Læreren stopper, når vindergruppen har løst hele opgaven, og de andre grupper har gjort den del af opgaven færdig, som de netop er i gang med.

6: Opgavens løsning diskuteres i et fællesmøde. Der lægges vægt på at behandle følgende punkter:

Fordeling af ressourcer, ressourcer som blev givet eller byttet væk, ressourcer som grupper ikke ville give væk, forhandlingsstrategier/kommunikationsmetoder, samarbejde og konkurrence indenfor og imellem grupperne.

 

Se opgaven/instruktionen Øverst på siden.

Materiale Alle grupper skal have instruktionen/opgaven i en konvolut.Hver gruppe skal have: Gruppe 1: 2 sakse, 2 linealer, 20 papirclips, 5 blyanter, 2 stykker rødt papir (10×10 cm).

Gruppe 2: 2 sakse, 2 linealer, 3 limstifte, papir A4 ( 2 blå, 2 hvide og 2 gule).

Gruppe 3: 4 sorte speedmarkere, papir A4 (2 grønne, 2 hvide og 2 gule).

Gruppe 4: Papir A4 (1 stk. af hver: grøn gul, blå, rød og violet).

Antal Hele klassen delt i grupper.
Varighed Ca. 60 min.
Formål At udvikle elevernes samarbejds -og kommunikationsevner, samt at indse konsekvenser af forkert valg af samarbejdsøvelser og kommunikationsstartegier. Samt udvikle ordforrådet i det valgte sprogfag.
Udvikling  1: Læreren kan ændre sværhedsgraden af opgaven og/eller fordelingen af opgaven, så den passer til forskellige typer af grupper eller til forskellige klassetrin.2: Materialet kan tildeles så knapt, at spild af materiale vil hindre en eller flere i gruppen i at fuldføre opgaven.3: Proceduren kan gøres sværere, fx at kun et medlem ad gangen må forlade gruppen for at forhandle med de andre grupper.

 

Udgivet i Ugens TiB.